Startsida -> Semesterhus -> Aktiviteter m.m. -> Sevärdheter

Skriv ut sidan
 
  Aktiviteter | Service | Sevärdheter

Sevärdheter

Gryts hembygdsgård vid Björkudden i Gryt.
Gamla ting och byggnader, föreningsarkiv. Evenemang.

Harstena
Harstena är känt för den säljakt som tidigare bedrevs. Man klubbade då säl, den metoden har använts sedan urminnes tider inte bara här utan på många håll i världen. Säljakt är idag inte tillåten. Harstena har lyckats bevara den äkta skärgårdsmiljön och är en idyll i ytterskärgården. Ön har fortfarande kvar karaktären av oskiftad by där husen ligger samlade kring den gräsbevuxna slätten, byns tun. Den vackra gamla byn är väl värd ett besök, men studier av de intressanta levnadsförhållandena som råder bör ske med självklar hänsyn och respekt. Sommartid är Harstena en populär hamn för fritidsbåtar, där finns också restaurang, kiosk och bageri.

Eköns naturreservat
Havsbad med klippor och sandbotten.
Vandringsled, utsiktsplatser, historiska lämningar mm.

Bronsåldersrösen vid Dala
Öster om Dala gård på en udde och ute på en holme finns det åtta bronsåldersrösen och en skeppssättning, av en för Östergötlands kustland ovanligt slag. Två av rösena är mycket stora och med sina dominerande krönlägen vid kanten av havet mycket monumentala.

Gusums Bruksmuseum – Gusums Mässing – Glashyttan – Traktormuseum
År 1653 anlades Gusums Bruk i Ringarums socken. Denna anläggning kom under århundraden att spela en dominerande roll i bygdens näringsliv. Grundare till bruket var holländaren Henrik de Try. Till en början tillverkades kanoner, men produktionen övergick efter en tid till mässingstillverkning.
Idag förs den stolta mässingstraditionen vidare av Boliden Gusum AB. Tillverkningen är i huvudsak inriktad på stångmässing och kopparrör.
De berömda ljusstakarna – som i hög grad bidragit till att göra Gusums namn vida känt – började tillverkas i slutet av 1800-talet och blev en stor framgång.
Med den kvalitet som Gusum sökte hålla och med den konstfärdighet som krävdes steg emellertid kostnaderna och det blev svårare att tävla med billigare produkter. Tillverkningen lades därför ner under 1920-talet.
Andra produkter som gjorde Gusum-namnet känt är bl a blixtlås och knappnålar. Vem har inte i sin barndom öppnat mammas eller mormors syskrin och där lekt med tryckknappar, hakar och hyskor och kanske stuckit sig på en knappnål. Sannolikt har man då också sett Gusums Bruks företagsemblem. Mycket av det gamla brukets produkter kan man se på Bruksmuseet. Här finns historia, bruksföremål och konsthantverksprodukter i mässing bl a imponerande ljusstakar och kandelabrar.
Vägg i vägg med museet ligger Gusums Mässing med tillverkning och försäljning av konsthantverk i mässing. Museet och Gusums Mässing finns i Syntorp, vid E22, norra infarten till Gusum. Där ligger också ett traktormuseum.
I Glashyttan, mitt i Gusums centrum, ligger den internationellt erkände glaskonstnären, skulptören och målaren Milan Vobrubas ateljé.

Hantverk
I området finns lokalt hantverk. Ofta ställer en del av dessa hantverkare också ut sina alster på flera ställen i Valdemarsviks tätort under sommaren.

Kyrkor, slott och herresäten…
Gryts kyrka är från 1798. I det intilliggande kapellet finns en sakristia med anor från medeltiden.
Valdemarsviks kyrka byggdes 1877. Exteriören visar en gotiserande byggnad med högt och vackert läge.
Gusums kyrka är den äldst bevarade. Den färdigställdes 1731 och är en träkyrka i enkel stil med fristående klockstapel.
Ringarums kyrka härstammar från 1777 och är byggd i gustaviansk stil. Kyrkan har restaurerats i omgångar framförallt efter den omfattande branden i början av 1900-talet. I kyrkan finns flera intressanta objekt, bl a en vacker dopfunt från 1663 i mässing och ljusstakar i varierande stiltyper.
Tryserums kyrka är även den byggd i gustaviansk stil och färdigställdes 1785. Kyrkan är ritad av den välkände 1700-tals arkitekten Jean Erik Rehn. Detta är den enda kyrka han ritat, däremot ritade han ett stort antal slott och herresäten.
Östra Eds kyrka eldhärjades kraftigt och återuppbyggdes 1960. Kyrkans tornspira är krönt med en lotskutter, en symbol för skärgårdsförsamlingen, men också en symbol för kyrkans uppgift att lotsa på färden över tidens hav.

Intressanta herresäten är Fogelviks slott från 1795 och Hornsbergs slott i Tryserum från 1844. Obs! Båda är i privat ägo.

Delar av texten är hämtad ur broschyren "Valdemarsvik", utgiven av Valdemarsvik Kommun.

 
 
© Koppartorps gård    Telefon: +46 (0)123-441 03    Mobil: +46 (0)70-391 81 93    E-mail: info@koppartorp.nu