Startsida -> Hyresvillkor

Skriv ut sidan
 
  Änglamark | Grönkulla | Sunnanäng | Hyresvillkor | Aktiviteter m.m.

Hyresvillkor

VEM ÄR ANSVARIG?
Ansvarig uthyrare är:
Heléne Carlson, Koppartorps gård, 615 96 GRYT.
Telefon 0123-441 03.
Mobil +46 (0)70-391 81 93

SOM UTHYRARE ÄR VI SKYLDIGA SE TILL ATT:
- du får en skriftlig bekräftelse på din bokning,
- du får handlingar och uppgift om var nyckeln kan hämtas i god tid, men inte nödvändigtvis mer än 30 dagar före avtalad ankomstdag,
- huset stämmer med beskrivningen.
- du informeras om alla väsentliga förändringar, som rör din bokning.
- du får disponera huset från kl 16 avtalad ankomstdag till kl 11 avresedagen, om inget annat bekräftas.

NÄR BLIR MIN BOKNING BINDANDE?
Både du och vi är bundna vid hyresavtalet så snart vi bekräftat bokningen och du betalat anmälningsavgiften (eller hela hyran).
Om betalning inte skett inom föreskriven tid annulleras bokningen.

NÄR SKALL JAG BETALA?
Om du bokat tidigare än 40 dagar i förväg är anmälningsavgiften 500 kr/vecka. Anmälningsavgift och ev banktransferavgift skall betalas inom 10 dagar från det att vi sänt bekräftelsen till dig. Resterande belopp (slutbetalning) skall betalas senast 40 dagar före avtalad ankomstdag.
Om du bokat senare än 40 dagar i förväg skall hela hyran betalas inom 10 dagar från bokningstillfället, dock senast dagen före ankomstdagen.
Banktransferavgift: 100 kr tillkommer på varje betalning från annat land än Sverige.

VAD HÄNDER OM JAG INTE BETALAR I TID?
Om du inte betalar anmälningsavgiften i tid har vi rätt att stryka din bokning.
Om du missar slutbetalningen räknas det som en avbokning från din sida och då gäller reglerna för avbokning.

VAD GÄLLER OM JAG VILL AVBOKA?
Du kan avboka muntligen eller skriftligen till oss. Avbokningen räknas inte om den görs till någon annan. Vi är skyldiga att bekräfta avbokningen skriftligen.
Banktransferavgift återbetalas ej.
Om du avbokar tidigare än 40 dagar före avtalad ankomst, behöver du inte betala mer än en avbokningsavgift på 500 kr/vecka.
Om du avbokar 40 dagar eller senare före avtalad ankomst, måste du betala 90% av hyran.
Om du redan hunnit betala mer än vad du i så fall blir skyldig att betala, så får du omedelbart tillbaka mellanskillnaden från den du betalade till.
Om vi lyckas hyra ut huset till någon annan, återbetalar vi till dig ett belopp, som motsvarar den nya hyresgästens hyra, med avdrag för en avbokningsavgift på 500 kr/ vecka.

MEN OM DET HÄNDER MIG NÅGOT?
Det kan inträffa olyckor som gör att du måste ställa in din planerade semesterresa. Om du har en hemförsäkring kan du numera hos flera försäkringsbolag köpa ett speciellt avbeställningsskydd. Detta brukar gälla för alla semesterarrangemang du och din familj bokar under året.

VAD HAR JAG FÖR RÄTTIGHETER?
Om vi inte tillhandahåller huset i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt och inte klarar av erbjuda dig ett annat hus vars skillnader mot den du bokade är så små att de saknar betydelse för dig, så har du rätt att säga upp hyresavtalet. Vi måste då betala tillbaka allt det du betalat oss och ersätta dig för dina styrkta och rimliga kostnader, med avdrag för den nytta du kan ha haft av huset.
Istället för att säga upp hyresavtalet, kan du begära att vi sätter ned hyran.
Om du har klagomål bör du framföra dem till oss snarast möjligt, dock inom 3 dagar från ankomstdagen. Fel som uppstår under vistelsen bör du anmäla omgående, så att vi får en chans att rätta till det.
Du har rätt att sätta någon annan i ditt ställe och vi måste godta den personen om vi inte har särskilda skäl att vägra. Du måste i så fall meddela oss före tillträdesdagen och vi tar då ut en ombokningsavgift på 250 kr.

VAD HAR JAG FÖR SKYLDIGHETER?
Du måste vårda huset väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Du ansvarar själv för alla skador, som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös. Du får inte använda huset till något annat än vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål) och du får inte låta fler personer övernatta i huset eller på tomten, än vad du uppgav vid bokningen.
Sänglinne och städning
Du medtager eget sänglinne, handdukar och diskhanddukar.
Du måste städa ordentligt före avresan. Om du missar detta kommer vi att utföra städning på din bekostnad.

KRIG, NATURKATASTROFER, STREJKER MM:
Både du och vi har rätt att träda ifrån hyresavtalet om huset inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, eldsvåda eller andra liknande större händelser, som varken du eller vi kunnat förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att fortast möjligt betala tillbaka vad du betalat, med avdrag för den nytta du haft av huset.

VAD HÄNDER OM VI INTE KOMMER ÖVERENS?
Vänd dig direkt till oss med eventuella klagomål. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att klaga. Om vi inte kommer överens, kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden.


 
 
© Koppartorps gård    Telefon: +46 (0)123-441 03    Mobil: +46 (0)70-391 81 93    E-mail: info@koppartorp.nu